Принтер за автоклав

Принтерот има намена за зачувување на податоците од процесот на автокалвирање, кои би можеле да ви послужат како документ за правилно извршен процес на стерилизација.

Прашај за производот!
Внесете го Вашето Име
Внесете ја Вашата Емаил адреса
грешка
Внесете ја пораката

Опис

Принтер за автоклав

Принтерот има намена за зачувување на податоците од процесот на автокалвирање, кои би можеле да ви послужат како документ за правилно извршен процес на стерилизација.
На него се забележуваат датумот на процесот, времето на почеток и времето на завршување на сетрилизација, времето на почеток и завршување на сушењето, максимална, минимална и средна вредност на притисокот и температурата. Резултат за дали е процесот во ред.